Odpowiedzialność społeczna
Odpowiedzialność Społeczna Biznesu (CSR) EXPRESSLOGIC

Firma EXPRESSLOGIC zawsze uważała długofalowe interesy zależą nie tylko od ścisłego przestrzegania uregulowań i przepisów prawnych, ale także standardów etycznych i postępowania zgodnie z odpowiedzialnością społeczną.

EXPRESSLOGIC stawia sobie za cel rozwój idei odpowiedzialności społecznej biznesu. Wyraża się to w budowanie partnerskich relacji ze wszystkimi interesariuszami, takimi jak klienci, dostawcy, pracownicy czy lokalna społeczność, zarówno w sensie społecznym, jaki i środowiskowym, co stało się integralnym elementem strategii działania naszej firmy. Podejście to znajduje wyraz w wewnętrznych i zewnętrznych wytycznych naszego postępowania w kwestiach społecznych, środowiskowych oraz sposobie zarządzania.

W codziennej działalności firmy podejmujemy decyzje biznesowe i zarządzamy naszymi zasobami oraz infrastrukturą zgodnie z zasadami CSR.