Ochrona środowiska
Świadomość Ekologoczna EXPRESSLOGIC

Soółka EXPRESSLOGIC przestrzega zasad ochrony środowiska w każdym miejscu, w którym jest obecna. Działając w branży TSL jesteśmy świadomi ciążącej na nas odpowiedzialności ekologicznej.

Nasza działalność jest ukierunkowana na przyjazny środowisku rozwój biznesu poprzez inwestowanie w nowoczesną flotę pojazdów i infrastrukturę oraz dążenie do optymalizacji wykorzystania taboru.

Inwestujemy również w przyjazne środowisku rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne stosowane w naszych budynkach. W siedzibie naszej firmy działa system ogrzewania geotermalnego, wykorzystującego energię odnawialną, a rozkład pomieszczeń pozwala na maksymalne wykorzystanie światła dziennego.

Współpracując z nami – dbasz o środowisko.