Dystrybucja
EXPRESSLOGIC w ramach dystrybucji oferuje planowanie, organizowanie i kontrolowanie przepływ ładunków z miejsca ich wytworzenia do miejsca odbiorcy końcowego. Transport obejmuje przewóz ładunków częściowych i całopojazdowych.