Przechowywanie
Oferta EXPRESSLOGIC obejmuje przechowywanie maszyn budowlanych, drogowych, rolniczych na utwardzonym, ogrodzonym i monitorowanym placu do momentu dostarczenia do odbiorcy. Obsługa logistyczna jest wykonywana w oparciu o własną flotę pojazdów.

Oferta obejmuje:

rozładunek, załadunek; zabezpieczenie na czas przechowywania; stałą kontrolę stanu technicznego, przygotowanie do transportu.